فلاش بک

بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم
سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگیم....
در رابطه با : تشویق قوه قضاییه به استمرار اعدام ها توسط امامان جمعه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر