پشت دریاها

احمدی نژاد: در غرب، زنان را در حد یک کالا پایین آورده اند...!


- تو از کجا دیدی شیطـــــون ؟!!!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر