هیچم غیراستاندارد نبود

- ای متمرّد ِ متخلّف آبروی نظام برِ مزدور بی حیا

- آینه.... آینه...!

- ای محاکمه لازم

- آینه... آینه...!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر