خاله شادونه vs جنیفر لوپز

این خاله شادونه با آن ردای بلند و سربند حجابش، بدون هیچ برآمدگی و با دهانی به مقیاس دو وجب و نیم که بزرگترین هنرش صدای زیر درآوردن است، این همه کشته و مرده دارد. حالا تصور بفرمایید بانوی کریمه ای همچون جنیفر لوپز تشریف بیاورند ... آغا چه شود!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

پست کردن نظر