سریال مذاکرات: این قسمت؛ کاترین باحجاب می شود

اومدن ایران رو عوض کنن، خودشون عوضی شدن

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

خدا بود...

پست کردن نظر