مبارز

از ديگر افتخارات وي ميتوان به بستن مچ بند سبز در چند هزار كيلومتر دورتر از مركز حوادث و در جلوي دوربينهاي صداي آمريكا اشاره كرد.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

پست کردن نظر