اينك آخرالزمان

وقتی رييس كميته انضباطی با دوستاش خارج از گود بيصبرانه منتظر فيلمها نشسته، از بازيكنان چه انتظاری داريم؟!

رئيس کميته انضباطی: "منتظر فيلم‌ها و عکس‌های صحنه مورد نظر هستيم. خودم فیلم را ندیدم ولی در برنامه "خارج از گود" دیدم که بازیکنان چه اتفاق تلخی را رقم زدند. البته در نگاه اول متوجه نشدم و بعضی از دوستانم این صحنه را توضیح دادند. اگر هرکس با غرض قبلی این صحنه را ببیند متوجه می‌شود. واقعاً انگار آخرالزمان شده!"

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

پست کردن نظر