جهان سوم جایی است که: هر چه تحصیل کرده تر، بیکارتر

- پدر جان چته؟ چرا غمباد گرفتی؟
+ بچه ام دانشگاه قبول شده، میخواد لیسانس بگیره پدر سگ

در رابطه با: تعداد لیسانس های بیکار ۱۰ برابر دیپلمه های بیکار است
  روزنامه آرمان
۱۹ شهریور ۱۳۹۰

2 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

در کانادا هم دقیقا همینطور است!

ناشناس گفت...

پس معلومه دنیا داره راهو عضی میره

ارسال یک نظر