خودسوزی

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ افزودند:
جوانک رو به سمت غرب داشت در حالیکه از آتش درونش میسوخت...

در رابطه با: جوانی در ضلع شمال غربی میدان انقلاب خودش را به آتش کشید

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر