فَرَج و مخ رج

ایشان از ده دوازده تن از نویسندگان روسی و آثارشان نام بردند که ما هیچکدام را نمی شناختیم:
رادانوفسکی: جنایت و ترفیعات
احمد خاتم چخوف: طعم خون
نیکلای شریعتمداری گوگول: یادداشت های یک دیوانه
ولایت بلینسکی: سمبه داغ
جنتی بورگی: روح های مرده
محمود پوشکین: اسب چموش
و ...
ایشان در ادامه از نویسندگان مشهوری چون داستایوفسکی و تولستوی نیز نام بردند که بازهم نمی شناختیمشان

در رابطه با: فرج الله سلحشورگفت، رهبر به ما فرمودند چرا این نویسندگان مشهور روسی را نمی شناسید؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر