فتح الله زاده - شبکه خبر

با رییس آدیداس صحبت کردم که امسال برامون ساک بزنه!!!!
(بعد سریع درستش کرد گفت ساک آبی)

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر