مشایی فرار کرد

منابع موثق خبر دادند که اسفندیار رحیم مشایی با هیبتی زنانه از ایران گریخت


در رابطه با: اسفندیار رحیم‌مشایی حصر خانگی شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر