حذف و اضافه‌ی یاران

خوب شد زود برگشت وگرنه ممکن بود «بشار اسد» رو به عنوان «شعیب بن صالح» بعدی معرفی کنن!
.
.
.
در رابطه با: آشتی احمدی‌نژاد

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

بی سیب گفت...

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!! .. در راستای معجزه پاپ ژان پل دوم که یه نفر که بیماریی مشابه بیماری خودش داشت رو شفا داده!!!

ارسال یک نظر