سکولاریسم کج!

این که یک آخوند رئیس‌جمهور مملکت باشد و ادعا کند مشی‌اش سکولاریسم است...اختلاط مسخره‌ایست. هرچند ایران سرزمین تفاوت‌هاست، اما دو دوتا هم تا این لحظه همیشه چهار تا بوده است. خلط عمامه و منصب و سکولاریسم عملآ ناممکن بنظر میرسد. وقتی خشت اول جدایی دین از سیاست را یک روحانی بگذارد، آیا میشود امید داشت نتیجه‌ی ماجرا راست از آب در بیاید؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر