رسالت ديگري در راه است

شهرداري تهران اعلام كرد پس از پخش اذان با ولوم آخر در تاكسي ها واتوبوس ها رانندگان موظفند كه مسافران را به نزديكترين مسجد برده و تا اتمام نماز جماعت از بردن مسافران به مقصد خوداري كنند.
باشد كه رستگار شويد شهرداري تهران

در رابطه با: پخش اذان از اتوبوس ها و تاكسهاي تهران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر