سه تا ربع سکه میشه یه سکه تمام

قیمت ربع سکه هر لحظه امکان داره از قیمت خود سکه تمام جلو بزنه!


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر