میادین عظیم گاز

جنتی مکان دقیق میادین کشف نشده گاز را با نقل خاطرات خود از محل دفن گله دایناسورهای نخودخوار، برای شرکت نفت بازگو کرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر