کاور سی‌دی ظهور احمدی نژاد

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

بیکاره گفت...

فرو کرده بی شرف ،اونجای ملتو می گم!

ارسال یک نظر