وی با رسم شکل افزود

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با حذف یک نقطه و هـ دو چشم از پهن، واحد پول کشور به ین تبدیل خواهد شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر