وی افزود

باید مردم ایران رو می‏کشت!

در رابطه با: احمدی نژاد: دولت بحرین اشتباه کرد که مردم خودش را کشت.

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

بایست تمهیداتی می اندیشید تا مردم به اجسام سخت برخورد میکردند

ارسال یک نظر