خرزوخان و بابا اتی در مجلس خبرگان

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

این خزرو خان که میگن اینه؟....چقدر جوان ه حیوونی

ارسال یک نظر