حاجی اون جورابارو چند میدی؟

به جانم خودم این داره اینجوری مول مولکی همه وسایلشو می فروشه که با پولش دو سال دیگه بره خارج!

در رابطه با: فروش کاپشن احمدی‌نژاد: 54 میلیون تومان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر