ما همه خايه ماليم امسال

رزمنده و در صف جهاديم امسال
نابودگر ظلم و فساديم امسال
از امر امام مسلمين خامنه اي
مامور جهاد اقتصاديم امسال

در رابطه با : سال جهاد اقتصادي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر