طرف ادعای شاهزاده‌ای میکرد، بعد دلیلش این بود که باباش خواجه حرمسراست

- مثلن همین نیروگاه بوشهر! این نیروگاه هنوز سوختگیری نکرده بود، راه نیفتاده بود، که ما تخلیه‌ش کردیم. ایمن‌تر از این؟ إر! إر! لو که اوستد إنتیندا إستا؟ بسامه موچو؟

[مصاحبه کننده نعره ها بزدی و از تعجب روسری بینداختی]

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر