خودروی ملی مذهبی

داداش! أخی! ملت ما پول ميدن، چک ميدن، تازه بهره‌اش رو هم ميدن ماشين تحويلشون نميدن! تو چه توقعت بالاس!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر