اینترنت پاک بدون درد و گودر

: آقا دوماد چیکاره‌ان؟
- اینترنت پاک می‌کنن واسه طرح اینترنت پاک

در رابطه با: وزیر ارتباطات: نقطه شروع طرح اینترنت پاک، کشور ایران خواهد بود و پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار میگیرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر