برخورد نهایی از نوع سوم

نهایت برخورد با یه جریان خاص، اعلام و فقط اعلام این جمله است: برخورد می‌کنیم! دست گلتون درد نکنه! انگار مسلسل دادن دست شکوفه نشونه گرفته طرفشون دیالوگ رو بگن

قاضی القضات :هتاکی به فرزندان مسؤلین نظام ظلم است. برخورد می‌کنیم.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر