12+1

پس بگو چرا میای در ماشینو وا کنی، سپرش کنده میشه و یه بنزین بزنی، باید آیه بخونی نره رو هوا!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر