اینجا خونه‌مونه. این فیلم زنده تظاهرات رو میذارین؟ آی‌لاویو پی‌ام‌سی

بچه ها میخوام ۲۵ بهمن بریزین تو خیابونا بترکونین!
من هم از همینجا لحظه به لحظه پی‌گیر اخبار تو دنیای خطرناک مجازی هستم!

در رابطه با: راهپیمایی به آزادی، به درخواست میرحسین و شیخ

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر