من می‌نویسم "زلت"

«ذلت» رو با "ز" نوشتی و رفتی... چه افتخاری نصیبت شد مـرد... حتی نخواستی بفهمی «ذلت» رو با چه "ز"ای می‌نویسند...


در رابطه با: استتوس محمد مختاری در فیسبوک

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

نچ این زلت هم معنی می ده
یعنی لغزش
تازه این بابا نرفت
بزور بردنش
روحش شاد

ارسال یک نظر