اینجا کویته، کویت تر هم میشه

تو ایران قیمت آب و برق چند برابر میشه، تو بحرین مردم اعتراض میکنن، تو کویت آب و برق مجانی میشه

در رابطه با : مجانی شدن آب و برق در کویت

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر