کنتور نداره که

هنوز نتونستن هواپیمای ۲ موتوره برادران رایت رو از رو نقشه کتاب علوم سوم ابتدایی بسازن... ولی روزی ۴ تا ماهواره هوا میکنن، ۵ تا شهاب آزمایش! کنتور نداره که! یه رنگ جدید می‌زنن روش، ول میدن وسط کویر...

3 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

http://www.tabnak.ir/fa/news/35524/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
بخونیش برات بد نیستش شازده

ناشناس گفت...

like

ناشناس گفت...

kos ghol

ارسال یک نظر