یازدهه فجر - یک

در عبارت «من تو دهن این دولت می‌زنم» منظور از دولت کدام است؟

الف- دولت بازرگان
ب- دولت میرحسین
ج- دولت هاشمی
د- دولت خاتمی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر