پرواز را به خاطر بسپار ...

آمار نشان می‌دهد در طول 28 ماه سرپرستی و وزارت آقاي بهبهانی، 6 حادثه مهم هوايی شامل 3 مورد سقوط با مرگ سرنشينان هواپيما و 3 حادثه مهم و قابل ذكر ديگر كه تا 42 نفر مجروح داشته، رخ داده است. آيا با اين آمار باز هم عملكرد وزارت راه در بخش حمل و نقل هوايی قابل دفاع است؟!

در رابطه با : سوالاتی كه با پرواز اروميه زنده شد... روزنامه جام جم، 22 دی 1389

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

پرواز را به خاطر بسپار
هواپیما افتادنی است

ارسال یک نظر