دولت الکترونیک

تعدای حمام مجهز به عورت یاب هوشمند به صورت رایگان در تهران و شهرستان ها برای حل مشکلات جنسی جوانان توزیع می شود.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر