آغاز عملیات جمع‌آوری قطعات به درد بخور هواپیما


وقیحِ راه: خوشبختانه تلفات خود هواپیما ناچیز بوده و بزودی به ناوگان هوایی کشور بازگردانده خواهد شد

در رابطه با: هواپیماهای ایران و سانحه هوایی ارومیه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر