خشتکتون پاره نشه!

اگه هواپیماهای مسافربری رو با کون‌سره (ورزشی که شیرازیها برای نزدیک شدن به سفره غذا انجام می‌دهند) تعمیر و نگهداری می‌کنین، دوگام نوری دیگه هم تا تسخیر فضا دارین...

در رابطه با: رییس جکگو: دو گام تا تسخیر فضا

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر