اگه سنگک چهارصد تومن باشه اون وقت


دادگاه سلحشور را به پرداخت ۱۰ تا نون سنگک محکوم کرد

در رابطه با: حکم دادگاه یک کارگردان حامی دولت؛ ۴ هزار تومان جزای نقدی!‏

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر