ضحاک مار به دوش

دامپزشک برای «آقا غوله» تجویز کرده روزی سه نفر رو بخوره، اینا هم هشت ساعتی تنظیم کردن...!
.
.
.
در رابطه با: ایران، هر هشت ساعت یک اعدام

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر