صمیمی‌خشک

در رابطه با: هدفمندی مردم را صمیمی‏تر کرد

چگونه؟
وقتی هر گوشه ای نگاه می کنی می بینی یه عده دارن از هدفمندی و تورم و این چیزا حرف می زنن و آخرش هماهنگ با هم عمه دولت رو می بندن فحش، خب همدلی میشه دیگه!‏

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر