اَچَل مَچَل چوتوله، دورهمی چه خوبه

در رابطه با: ایجاد فراکسیون قطع رابطه با انگلیس

فراکسیون‌های احتمالی آینده:
1- فراکسیون اتل متل توتوله
2- فراکسیون یه ذغال بذار رو گاز
3- فراکسیون قطع رابطه با سنگال
4- فراکسیون کوچکتر کردنِ جزیره کوچکِ غرب آفریقا
5- فراکسیون ریش و پشم
5- فراکسیون بلوتوث‌تو روشن کن
6- فراکسیون و غیره

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر