روزگار غریب

تونس انقلاب می‌شه، مصر در آستانه انقلاب، ولی اینجا در حال پرونده‌سازی و اعدام معترضین به انتخابات 88

در رابطه با : زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی اعدام شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر