کمآل

- آقا دوماد چه‌کاره‌ان؟
- کمال شایستگی هستن، باختهای تیم ملی رو گردن می‌گیرن!

در رابطه با: باخت تیم ملی ایران در کمال شایستگی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر