روسیه روسیه ننگ به نیرنگ تو

قبلا اوضاع خر توی خر بود
یه مدت هم شیر توی شیر بود
جدیدا هم شیر توی ببره!!

در رابطه با : ابتلای 5 قلاده شیر و یک ببر پارک ارم به ایدز!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر