نقش پررنگ حكمت در دوولت

-مشاء كجايي؟

+اينجام [مستراح]
-الان وقت مستراح رفتن بود، مردك؟
+محمود جان، هم زمان شدن حرف تو، با مستراح من حكمت داره!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر