بزودی


یک فروند لنگر کشتی به فضا فرستاده خواهد شد!

در رابطه با: ماهواره اینترنتی کا-ست به فضا پرتاب شد.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر