پیش‌نویس بیانیه‌ی متکی


1- آیا وزیر امور خارجه قبل از سفر به سنگال در جریان زمان حتی تقریبی برکناری خود قرار گرفت؟ خیر.
2- آیا رئیس جمهور می‌دانست وزیر امورخارجه در این ماموریت به حداقل دو کشور سفر می‌کند؟ آری.
3- آیا رئیس جمهور به روح اعتقاد دارد؟ آری.

در رابطه با: بیانیه‌ی متکی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور درباره‌ی برکناری‌اش

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر