بزودی

- آقا دوماد چه‌ کاره‌‌ن؟
- بربری از تبریز قاچاق می‌کنن تهران

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

می شه دوماد به ما هم کار بدن

ارسال یک نظر