سانديس ؛ مناسب‌ترين جايگزين شير مادر

[ تبليغات تلويزيوني ميان برنامه فتيله ]
[ چند بچه 2-3 ساله كه با ماژيك براي خود ريش كشيده اند بالا و پائين ميپرند ]
صب و ظهر و شب هميشه / سانديس بخوريم چي ميشه ؟
سانديس كه باشه استخوون / هيچ وقتي پوك نمي شه !
[ بچه رو به استخوانش مي افزايد ] :
روزي سه پاكت سانديس بنوشي / سالم ميموني و پوك نميشي !


در رابطه با : تربيت 23 نوزاد بسيجي در يكي از پايگاه‌هاي تهران

پ.ن : چلچراغ يه مصاحبه انجام داده با فرمانده پايگاه مبتكر طرح .
يه جاش فرمانده گفته : ما براي اين بچه ها مسابقه ماست خوري و قران خواني برگزار ميكنيم !
( تازه واسشون سانديس پرت ميكنيم مي پرن رو هوا ميگيرن ، يه حالي ميده ! )

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر