امروز چندم آپریله؟


عزراییل داره برای روحش می خونه: بیا بیا بیرون بیا، از تو بدن بیرون بیا...
یـــــــــــــــــــــــــــــــــک...
دووووووووووووووووووو...
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...
بر و بچ فرشته ها بیاین یه دست بگیرین یه بار دیگه. بیا بیا بیرون بیا...

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر